หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล คำเขื่อนแก้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
นายสมาน อุ่นวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
   
  “คำเขื่อนแก้วยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารงานโปร่งใส ชุมชนเข้มแข็ง
รักษาวัฒนธรรมประเพณี คุณภาพดีด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”
  วิสัยทัศน์ อบต.คำเขื่อนแก้ว
 
 
พันธกิจ
 
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคุณภาพการเรียนรู้

สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมภาคการเกษตร

พัฒนาประชาธิปไตย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น

พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง คลองส่งน้ำ สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

ส่งเสริมให้ความรู้ รณรงค์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมป้องกัน ดูแลและรักษาสุขภาพแก่ประชาชน

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาธารณภัย
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ส่งเสริมการศึกษา

ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การกำจัดขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350 โทร : 045-210-741
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม 13,107,302 เริ่มนับ 18 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10