หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
นางสาวอุไรทิพย์ แสนอ้วน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
 
 
 
 
 
บุคลากร
 
 


นางสาวอุไรทิพย์ แสนอ้วน
ปลัด อบต.คำเขื่อนแก้ว
 
สำนักปลัด
 


สิบเอกอภิชน เขมะปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางจิราภรณ์ ภักดีการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ


นางสาวทิรดา พันธ์ศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางเอื้อพร เมืองโคตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นายรัชพล สาระ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายบรรจง ภูรักษา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยชำนาญงาน


นางสาวณัฐการย์ ตามบุญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาววลีลักษณ์ วะยะลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวณัชชา แก้วคำพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุรพิส เดชคำภู
พนักงานขับรถ
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350 โทร : 045-210-741
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม 39,916 เริ่มนับ 18 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10