หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
นางสาวอุไรทิพย์ แสนอ้วน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 5 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลคำเขื่อนแก้ว นำโดยนางสาวอุไรทิพย์ แสนอ้วนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยพนักงาน อบต. ,พนักงานส่วนราชการ , ทุกท่าน ร่วมกันประชุมพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 7/2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป และองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลคำเขื่อนแก้วได้ต้อนรับสมาชิกใหม่มาบรรจุ 2 อัตรา คือ น.ส.ปุณณภา คิดนุนาม นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ และ น.ส.สิริวรรณ มีปาลาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  5 ส.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 4 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลคำเขื่อนแก้ว สำนักงานปลัด อบต. นำโดย สิบเอกอภิชน เขมะปัญญา หัวหน้าสำนักปลัด,งานสาธารณสุข,งานเกษตร, พนักงาน อบต.และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิรินธร ออกพื้นฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่หมู่ที่4 บ้านหนองชาด ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่4 บ้านหนองชาด  4 ส.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 4 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลคำเขื่อนแก้ว สำนักงานปลัด อบต. นำโดย สิบเอกอภิชน เขมะปัญญา หัวหน้าสำนักปลัด งานสาธารณสุข, งานเกษตร,พนักงาน อบต.และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ณ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไฮ  4 ส.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 2 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลคำเขื่อนแก้ว โดยสำนักงานปลัด อบต.พนักงาน อบต. และเจ้าหน้าที่ ได้ออกปฏิบัติการตรวจตราตลาดสด อบต.คำเขื่อนแก้ว เวลา 04.00 น.เป็นต้นไป ได้ตรวจประชาชนผู้มาค้าขาย และประชาชน เข้า-ออก ในเคหะสถาน ที่ อบต.ได้กำหนดไว้เพื่อปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ  2 ส.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   31 กรกฎาคม 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว โดยนายสมพงษ์ วงศ์ชา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  31 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลคำเขื่อนแก้ว สำนักงานปลัด อบต. โดยงานสาธารณสุข, พนักงาน อบต.และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิรินธร ออกพื้นฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่หมู่ที่14 บ้านลาดวารี ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่14 บ้านลาดวารี  31 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลคำเขื่อนแก้ว สำนักงานปลัด อบต. นำโดย สิบเอกอภิชน เขมะปัญญา หัวหน้าสำนักปลัดงานสาธารณสุข, พนักงาน อบต.และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิรินธร ออกพื้นฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่หมู่ที่15 บ้านคำนกหอ ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่15 บ้านคำนกหอ  30 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว โดยกองช่างได้ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านคำเขื่อนแก้ว เพื่อให้ระบบไฟฟ้าหมู่บ้านได้ตามปกติ  30 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลคำเขื่อนแก้ว โดยสำนักงานปลัด อบต. งานสาธารณสุข พนักงาน อบต. และเจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติการตรวจตราตลาดสด อบต.คำเขื่อนแก้ว เวลา 04.00 น.เป็นต้นไป ได้ตรวจประชาชนผู้มาค้าขาย และประชาชน เข้า-ออก ในเคหะสถาน ที่ อบต.ได้กำหนดไว้เพื่อปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ  30 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร   30 ก.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   น้ำตกตาดโตน  30 ก.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   แก่งตะนะ  30 ก.ค. 2563 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350 โทร : 045-210-741
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม 43,404 เริ่มนับ 18 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10