หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
นางสาวอุไรทิพย์ แสนอ้วน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้วร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้กำหนดจัดโครงการฟ้อนรำทำนองดนตรีพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14-25 กันยายน 2563 \'\'การฟ้อนรำ\'\'ตามท่วงทำนองดนตรีพื้นบ้าน ก็ถูกนำมาใช้ในการเอกเซอร์ไซส์ เพื่อสร้างความแข็งแรง ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับคนในชุมชนและผู้สูงวัย,เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมในชุมชนเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว  15 ก.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 15 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว โดยนางสาวอุไรทิพย์ แสนอ้วน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว กล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรแนะนำคณะศึกษาดูงาน จาก สถานศึกษา อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดห้วยไฮ พร้อมคณะคุณครู พาเด็กเล็กมาศึกษาดูงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ 3-5 ปี)ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้วตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  15 ก.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   14 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)ประจำปี 2563จากคณะกรรมการตรวจ ชุดที่ 20 โดยนายสุเวช ชนะสุข เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตรวจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธน จังหวัดอุบลราชธานี  14 ก.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 12 -13 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมีรายการแข่งขันดังนี้ ฟุตบอลชาย,เซปักตะกร้อชาย,วอลเลย์บอลหญิง ชิงรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยเกียรติยศ ณ โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว และโรงเรียนบ้านตัวอย่าง ป่าดงหินกอง ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยก่อนเข้าสนามนักกีฬาและผู้ร่วมงาน ต้องผ่านการคัดกรอง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามคณะกรรมการโรคติดต่อ อุบลราชธานีประกาศ  13 ก.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลคำเขื่อนแก้ว เพื่อวางแผนดำเนินงานตามโครงการฯ และสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้ นายไกรสี สิมมา ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสินธร จังหวัดอุบลราชธานี  10 ก.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 10 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้ส่งบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต. ร่วมโครงการตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด ซึ่งจัดโดยอำภอสิรินธร เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ นำโดยนายวินัย บุญสูง ปลัดอำเภอ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหายาเสพติด ในทุกมิติให้บรรลุเป้าหมาย สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ด้วยการทำให้เกิดตำบลปลอดภัยจากยาเสพติด ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านคันเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  10 ก.ย. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 10 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้ส่งบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว สำนังานปลัด อบต.งานกฏหมาย งานจัดเก็บรายได้กองคลังและ งานกองช่าง ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ซึ่งจัดโดยอำเภอสิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการในเชิงรุก ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายของจังหวัด รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆและรับฟังข้อคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านลาดวารี หมู่ที่ 14 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  10 ก.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว สำนักงานปลัดอบต. โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกส่งน้ำอุปโภค หมู่ที่ 7 บ้านสวนสน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน  10 ก.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 10 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว สำนักงานปลัดอบต. โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกพื้นที่ฉีดล้างสนามเซปักตะกร้อโรงเรียนบ้านตัวอย่าง เพื่อเตรียมความพร้อมเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เนื่องในวันที่ 13-14 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านตัวอย่าง ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  10 ก.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 6 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลคำเขื่อนแก้ว โดยสำนักงานปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล,ได้ออกปฏิบัติการตรวจตราตลาดสด อบต.คำเขื่อนแก้ว เวลา 04.00 น.เป็นต้นไป โดยการตรวจคัดกรองประชาชนผู้มาค้าขาย และประชาชน เข้า-ออก ในเคหะสถาน ที่ อบต.ได้กำหนดไว้เพื่อปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ  6 ก.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 3 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลคำเขื่อนแก้ว โดยสำนักงานปลัด อบต. งานสาธารณสุข พนักงานส่วนตำบล,ได้ออกปฏิบัติการตรวจตราตลาดสด อบต.คำเขื่อนแก้ว เวลา 04.00 น.เป็นต้นไป โดยการตรวจคัดกรองประชาชนผู้มาค้าขาย และประชาชน เข้า-ออก ในเคหะสถาน ที่ อบต.ได้กำหนดไว้เพื่อปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ  3 ก.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 2 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว สำนักงานปลัด อบต. โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,พนักงานส่วนตำบลร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสิรินธร ,สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลคำเขื่อนแก้ว,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ชุดปฏิบัติกิจการพลเรือน กองกำลังสุรนารีที่ 210 ,เยาวชน นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลคำเขื่อนแก้ว ณ โรงเรียนบ้านหนองชาด ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี  2 ก.ย. 2563 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350 โทร : 045-210-741
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม 48,503 เริ่มนับ 18 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10